Biz bilen habarlaşyň

  

Bize haýsydyr bir zat soramaga arkaýyn boluň,

24 sagatdan soň jogap bereris.

 

Suwuklyk geçiriji we energiýa tygşytlaýjy önümleriň ýokary tehnologiýa öndürijisi.

Bizden bir zat soramaga çekinmäň.Bize göni e-poçta iberiňseth@tkflow.comýa-da +86 13817768896 belgä jaň ediň. Size goldaw bermek üçin elimizden gelenini ederis.

Bize Cal beriňl

Attn:

Jenap Set Çan

Telefon belgisi:

E-poçta:

Goş:

1111, Şenhaý, Hytaý, Çingpu etraby, Şenjiabang ýoly

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň