Taslama

Hongkang howa menzili taslamasy üçin dik turbina nasosy
Suw basmagy we drena for üçin özbaşdak hereketlendiriji suw suw nasosy
Suw akdyrmak üçin garyşyk akym suwasty nasosy
Şäherdäki suw joşmalaryna gözegçilik we zeýkeş üçin eksenel suwasty nasos
Aksu nebit ýatagy üçin gury özbaşdak nasos
Suw üpjünçiligi nasos ulgamy üçin köp merkezli merkezden gaçyryş nasosy
Mine ponton taslamasy üçin suwa çümýän kanalizasiýa nasosy
Dik turbinaly nasos Eýran Irragasiýa
Kamboja suw geçiriş taslamasy üçin dik turbinaly nasos