Biz hakda

 • Biz hakda (1)
 • Biz hakda (2)
 • Biz hakda (3)
 • Biz hakda

Tongke

Giriş

Şanhaý Tongke akymyTechnology Co., Ltd., Şanhaý Tongji Nanhui Science Hi-tech part Co., Ltd.-iň kiçi kompaniýalarynyň biridir. Öndüriji ýaly önümçilik önümleriniň we elektrik üpjünçiliginiň önümleriniň doly toplumyny öndüriji,nasoslar, 2001-nji ýyldan bäri elektrik hereketlendirijisi we dolandyryş ulgamy. Döredileli bäri durmuşymyzy dowam etdirmek üçin zerur serişdeleri tygşytlamagyň usullary üçin netijeli peýdalanýan önümleri öndürmeklige bagyşladyk.

 • 2001
  2001-nji ýyldaky günä
 • 16+
  19 ARYL Tejribe
 • 30+
  30-dan gowrak önüm
 • 20+
  EKSPORT ŞERTLERI 20-den geçdi

Önümler

2001-nji ýyldan bäri nasoslar, elektrik hereketlendirijisi, klapanlar we dolandyryş ulgamy ýaly önümçilik önümleriniň we elektrik üpjünçiliginiň önümleriniň doly toplumyny öndüriji. Döredilen günümizden başlap, işimizi tygşytlamagyň usullary üçin netijeli peýdalanýan önümleri öndürmeklige bagyşladyk. durmuşy dowam etdirmek üçin zerur çeşmeler.
Hünär derejesini ýokarlandyrmak ugrunda tehnologiýa täzeliklerine ýürek bermek, bütin dünýäde birinji derejeli suwuk transport çözgütleri bilen üpjün etmek.

Habarlar

 • Suwuk hereketiň esasy düşünjesi - Suwuk dinamikanyň esaslary näme

  Giriş Öňki bapda, suwuklyklaryň dynç alýan güýçleri üçin takyk matematiki ýagdaýlaryň aňsatlyk bilen alnyp bilinjekdigi görkezilipdi.Sebäbi gidrostatikde diňe ýönekeý basyş güýçleri gatnaşýar.Hereket edýän suwuklyk göz öňünde tutulanda, pr ...

 • GIDROSTATIK BASY

  Gidrostatik Gidrostatik, suwuklyk mehanikasynyň dynç alyşdaky suwuklyklar bilen baglanyşykly şahasydyr.Öň bellenip geçilişi ýaly, stasionar suwuk bölejikleriň arasynda hiç hili tangensial ýa-da gyrkym stres ýok.Şeýlelik bilen, gidrostatikde ähli güýçler serhet üstünde kadaly hereket edýärler we wagtlaýyn ...