Biz hakda

 • Biz hakda (1)
 • Biz hakda (2)
 • Biz hakda (3)
 • Biz hakda

Tongke

Giriş

“Şanhaý Tongke Flow Technology Co., Ltd.”, Şanhaý Tongji Nanhui Science Hi-tech part Co., Ltd-iň kiçi kompaniýalarynyň biridir. 2001-nji ýyldan bäri elektrik hereketlendirijisi we dolandyryş ulgamy. Döredileli bäri durmuşymyzy dowam etdirmek üçin zerur serişdeleri tygşytlamagyň usullary üçin netijeli peýdalanýan önümleri öndürmeklige bagyşladyk.

 • 2001
  2001-nji ýyldaky günä
 • 16+
  19 ARYL Tejribe
 • 30+
  30-dan gowrak önüm
 • 20+
  EKSPORT ŞERTLERI 20-den geçdi

Önümler

2001-nji ýyldan bäri nasoslar, elektrik hereketlendirijisi, klapanlar we dolandyryş ulgamy ýaly önümçilik önümleriniň we elektrik üpjünçiliginiň önümleriniň doly toplumyny öndüriji. Döredilen günümizden başlap, işimizi tygşytlamagyň usullary üçin netijeli peýdalanýan önümleri öndürmeklige bagyşladyk. durmuşy dowam etdirmek üçin zerur çeşmeler.
Hünär derejesini ýokarlandyrmak ugrunda tehnologiýa täzeliklerine ýürek bermek, bütin dünýäde birinji derejeli suwuk transport çözgütleri bilen üpjün etmek.

Habarlar

 • Iň ýokary basyş haýsy nasos?

  Gidrawlik güýji ulanylanda nasoslar zerur güýç döretmekde möhüm rol oýnaýar.Nasoslaryň köp görnüşi bar bolsa, haýsysynyň iň ýokary basyş edýändigini bilmek tebigy zat.Bu blogda, gidrawliki nasoslar dünýäsine göz aýlaýarys, olar bilen tapawutlanýan görnüşleri açýarys ...

 • Hindi suwy hindi galyndylary hindi energiýasy 2022 sergi we forum

  5-7-nji oktýabrda Hindi suwuna hoş geldiňiz |Hindi galyndylary |Indo Renergy 2022 Expo & Forum @ Jakarta Konwensiýa Merkezi, Jakarta - Indoneziýa ŞANGHAI TONGKE FLOW TEHNOLOGY CO., LTD stend No.BA-10.Sergi kategoriýasy 1. Gury özbaşdak nasos 9.5m beýik sorujy kellesi Gury runnin ...