MVS Dik eksenel akym we garyşyk akym suwasty kanalizasiýa nasosy

Gysga düşündiriş:

Seriýa: MVS

MVS seriýaly eksenel nasoslar AVS seriýaly garyşyk nasoslar (Dik eksenel akym we garyşyk akym suwasty kanalizasiýa nasosy) daşary ýurt döwrebap tehnologiýasyny ornaşdyrmak arkaly üstünlikli döredilen häzirki zaman önümleridir.Täze nasoslaryň kuwwaty köne enjamlardan 20% uly.Netijeliligi könelerden 3 ~ 5% ýokary.


Aýratynlyk

TEHNIKI MAGLUMAT

GEREK

GÖRNÜŞ

MVS seriýaly eksenel nasoslar AVS seriýaly garyşyk nasoslar (Dik eksenel akym we garyşyk akym suwasty kanalizasiýa nasosy) daşary ýurt döwrebap tehnologiýasyny ornaşdyrmak arkaly üstünlikli döredilen häzirki zaman önümleridir.Täze nasoslaryň kuwwaty köne enjamlardan 20% uly.Netijeliligi könelerden 3 ~ 5% ýokary.

Düzülip bilinýän impeller bilen artykmaçlyklary baruly kuwwat / giň kelle / ýokary netijelilik / giň programmawe ş.m.

J: Nasos stansiýasy göwrümi az, gurluşygy ýönekeý we maýa goýumlary ep-esli azalýar, bu gurluşyk bahasy üçin 30% ~ 40% tygşytlap biler.

B: Bu görnüşli nasosy saklamak we bejermek aňsat.

C: Pes ses uzak ömür.

AVS / MVS tapgyrynyň materialy eksenel akym we garyşyk akym suwasty nasosy süýümli demir mis ýa-da poslamaýan polat guýup biler.

Gurnama görnüşi

AVS / MVS Ok akymy we garyşyk akym suwa çümdüriji nasoslar tirsek kantilýeri gurmak, guýy kantilýeri gurmak we beton guýy kantilwer gurmak üçin amatlydyr.

Nasos üçin hasaplar

1. Lagym seti

2. Baýdak klapan

3. Öň gömülen turba

4. Suw derejesini üýtgetmek

5. Dolandyryş paneli


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Diametri DN350-1400 mm
  Potensial 900-12500 m3 / sag
  Baş 20 metre çenli
  Suwuk temperatura 50 ºC çenli

  Sorujy we akdyryjy turbalary oturtmak

  1.Suksiýa turbasy: kitapçanyň çyzgysyna görä.Suwuň aşagyndaky nasosyň iň kiçi çuňlugy, çyzgydaky maglumatlardan has uly bolmaly.

  2.Göçürmek: flap klapan we beýleki usullar.

  3.Gurnamak: MVS seriýasy tirsekli kantilwer gurmak, guýy kantilwer gurmak we beton guýy kantilýwer gurmak üçin amatlydyr.

  Motor

  Suwa çümýän motor (MVS seriýasy) Güýç synpy: elektrik öndürijiligi GB755-e laýyk gelýär

  Gorag synpy: IP68

  Sowadyjy ulgam: ICWO8A41

  Esasy gurnama görnüşi: IM3013

  Naprýatageeniýe: 355kw çenli, 380V 600V 355KW, 380V 600V, 6kv, 10kv

  Izolýasiýa synpy: F.

  Bahalandyrylan kuwwat: 50Hz

  Kabeliň uzynlygy: 10m

  Möhür möhüri

  Bu görnüşde iki ýa-da üç mehaniki möhür bar.Suw bilen baglanyşýan ilkinji möhür, köplenç uglerod kremniden we uglerod kremniden ýasalýar.Ikinji we üçünji adatça grafitden we uglerod kremniden ýasalýar.

  Syzmakdan goramak

  MVS AVS seriýasynda syzmakdan goramak datçigi bar.Motoryň ýag öýi ýa-da sim gutusy syzanda, datçik duýduryş berer ýa-da işlemegi bes eder we signaly saklar.

  Gyzgyn gyzdyryjy

  MVS seriýaly suwa çümýän motoryň sargysy aşa gyzdyryjy goraýjydyr.Gyzgyn bolanda duýduryş berler ýa-da motor işlemez.

  Aýlanma ugry

  Upperokarky tarapdan seretseň, hereketlendiriji sagat ugruna aýlanýar.

  Seriýa kesgitlemesi


  Pump Arza beriji  

  MVS seriýaly eksenel nasos AVS seriýaly garyşyk nasoslaryň ulanylyş aralygy: şäherlerde suw üpjünçiligi, diwersiýa işleri, lagym drena system ulgamy, lagym zyňmak taslamasy.

  Köp maksatly çözgüt:

  • Adaty nasos nasosy

  • Gümürtik we ýarym gaty material

  • Gowy görkezýän - ýokary vakuum nasos kuwwaty

  • Gury işleýän programmalar

  • 24 sagat ygtybarlylyk

  • Daşky gurşaw üçin niýetlenendir

  PSample Taslamasynyň sungaty

  20  Habarlaşmak üçin maglumatlar

  • Şanhaý Tongke Flow Technology Co., LTD
  • Habarlaşmak üçin şahsyýet: jenap Set Çan
  • Telefon: 86-21-59085698
  • Topar: 86-13817768896
  • WhatsAPP: 86-13817768896
  • Weçat: 86-13817768896
  • Skype ID: seth-chan
   • facebook
   • Linkedin
   • youtube
   • icon_twitter