Jübi gyssagly ulag Dizel hereketlendirijisi Sürüji üçin gury özbaşdak suw nasosy

Gysga düşündiriş:

Model No : SPDW

SPDW seriýasy Göçme dizel dwigateli, adatdan daşary ýagdaý üçin suw nasoslary, Singapuryň DRAKOS PUMP we Germaniýanyň REEOFLO kompaniýasy tarapyndan bilelikde döredildi.Nasosyň bu tapgyry bölejikleri öz içine alýan her dürli arassa, bitarap we poslaýjy serişdäni daşap bilýär.Adaty özbaşdak nasos kemçiliklerini çözüň.Özbaşdak işleýän nasosyň özboluşly gury işleýiş gurluşy awtomatiki başlangyç bolar we ilkinji başlangyç üçin suwuklyksyz täzeden başlar, sorujy kellesi 9 m-den köp bolup biler;Ajaýyp gidrawlik dizaýny we üýtgeşik gurluşy ýokary netijeliligi 75% -den gowrak saklaýar.Meýletin üçin dürli gurluş gurmak ..


Aýratynlyk

Tehniki maglumatlar

Arza beriji

Egrilik

OPRASIYA PARAMETERI

Diametri DN25-400 mm
Potensial 15-2500 m3/h
Baş 100 metre çenli
Suwuk temperatura 70 ºC çenli

SÖPGI ÜPJÜNÇILIGI

1. Sorujy kellesi 9,5 metre ýetýär  

Dik sorujy lift 1 minutdan hatda "horlanmak" -da

2. Başlap başlaň   

Başlamazdan ozal suw bilen iýmitlenmegiň zerurlygy ýok, ilki başlamak hem edil şonuň ýaly.

Sahypanyň işini azaltmak

3.Uzak wagtlap ulanylýan Içerki nasos podşipnikleri  

4. Gaty bölejikleri 75 mm çenli geçiriň   

dürli iş şertlerinde paýhasly saýlaw.Uly diametrli gaty bölejikleriň geçmegi sebäpli bu SPH pumps çuňlugy üçin amatlydyr.

5. capacityokary kuwwatly howa eltip bermek üçin hünärli bolup bilerSuw guýmak in engineeringenerligi.  

6. Iki tigirli we ýeke tigirli dizaýn bolany üçin iş ýerini islän wagtyňyz süýşüriň.   

7. Dolandyryşda ýüzýän gaz suwuny bölmek ulgamy bilen, sorujy uzaldylan deslapky netijeliligiň - ýerdäki çalt üýtgemegini üpjün etmek (mehaniki möhür görnüşi.)

8.Uzak işlemek üçin gurlan ýangyç çüýşesi  (Goşmaça ýangyç guýujy goşmaça)

9. Awtomatiki başlangyç dolandyryş paneli.

10. Desganyň arassa bolmagy üçin ýokary ölçegli gözleg deşigi.

11. Gury ylgamak ukyby.  

12. Howa bölüji tank, hyzmat etmek üçin aňsat, poslamaýan polat material hökmanydyr.

13.Minimal hyzmat gatyşmagy bilen uzak wagtlap işlemek.   

 14.Flanes standarty: talaplaryňyza görä GB, HG, DIN, ANSI standarty. 

 15. Saýlamak üçin dürli material 

Döküm demir / poslamaýan polat / polat / Süýümli demir / Duplex poslamaýan polat

Möhür möhüri: mehaniki möhür / gaplaýyş möhüri

* geologiýa, suwuklygyň dykyzlygy, ýitgileri bilen baglanyşykly


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Spesifikasiýa / öndürijilik maglumatlary

    SPDW-80 SPDW-100 SPDW-150 SPDW-200 SPDW-250 SPDW-300 SPDW-400
  ENGINE BRAND KAIMA / JIANGHUI CUMMINS / DUETZ CUMMINS / DUETZ CUMMINS / DUETZ CUMMINS / DUETZ CUMMINS / DUETZ CUMMINS / DUETZ
  Motoryň güýji / Tizlik-KW / rpm 11/2900 24 /1800 (1500) 36 /1800 (1500) 60 /1800 (1500) 110 /1800 (1500) 163 /1800 (1500) 330/ 1800 (1500)
  Ölçegleri
  L x W x H (sm)
  170 x 119 x 110 194 x 145 x 15 220 x 150 x 164 243 x 157 x 18 263x160x170 310X1750X180 355X180X190
  olidler bilen işlemek - mm 40 44 48 52 58 65 75
  Maks kellesi / Maks akymy - m / M3 / sag 40/130 45/180 44/400 65/600 56/900 54/1200 76/2500

  Gyssagly dizel dwigatelimiziň öz-özünden işleýän suw nasoslary barada has giňişleýin maglumat, Tongke Flow bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  Köp maksatly çözgüt:

  • Adaty nasos nasosy

  • Gümürtik we ýarym gaty material

  • Gowy görkezýän - ýokary vakuum nasos kuwwaty

  • Gury işleýän programmalar

  • 24 sagat ygtybarlylyk

  • Daşky gurşaw üçin niýetlenendir

  Bazar pudaklary:

  • Gurluşyk we gurluşykçekmek - gowy görkezmek we nasoslamak

  • Suw we galyndylar - nasos we ulgamlardan aýlanyp geçmek

  • Kärhanalar we magdanlar - nasos nasosy

  • Gyssagly suw gözegçiligi - nasos nasosy

  • Gämi duralgalary, portlar we portlar - nasos nasoslary we ýükleri durnuklaşdyrmak


  01


  Habarlaşmak üçin maglumatlar

  • Şanhaý Tongke Flow Technology Co., LTD
  • Habarlaşmak üçin şahsyýet: jenap Set Çan
  • Telefon: 86-21-59085698
  • Topar: 86-13817768896
  • WhatsAPP: 86-13817768896
  • Weçat: 86-13817768896
  • Skype ID: seth-chan
   • facebook
   • Linkedin
   • youtube
   • icon_twitter