Gorizontal bölünişik, merkezden gaçyryş deňiz suwy nasosy

Gysga düşündiriş:

Model No : ASN ASNV

Model ASN we ASNV nasoslary bir basgançakly iki sorujy bölünen göwrümli merkezden gaçyryş nasoslary we suw işleri, kondisioner aýlanyşygy, bina, suwaryş, zeýkeş nasos stansiýasy, elektrik stansiýasy, senagat suw üpjünçiligi ulgamy, ýangyn söndüriji nasoslardyr. ulgam, gämi, gurluşyk we ş.m.


Aýratynlyk

Model SLO we SLOW nasoslary bir basgançakly iki sorujy bölünen göwrümli merkezden gaçyryş nasoslary bolup, suw işleri, kondisioner aýlanyşygy, bina, suwaryş, zeýkeş nasos stansiýasy, elektrik stansiýasy, senagat suw üpjünçiligi ulgamy, ýangyn üçin suwuk daşamak üçin ulanylýar. söweş ulgamy, gämi gurluşygy we ş.m.

ASN nasosyÜstünlik 

1. Ykjam gurluş owadan görnüş, gowy durnuklylyk we aňsat gurnama.

2. Iň oňat işlenip düzülen goşa sorujy impelleriň işlemegi, eksenel güýjini iň pes derejä çenli peseldýär we nasos korpusynyň içki ýüzi hem-de hereketlendirijiniň üstü, takyk guýulýan, gaty ajaýyp gidrawliki ýerine ýetirijilik görnüşine eýe. we görnükli öndürijilik bug poslama garşylygy we ýokary netijeliligi bar.

3. Nasos korpusy iki woltly gurluşly bolup, radial güýji ep-esli azaldýar, rulmanyň ýüküni ýeňilleşdirýär we uzak möhletli hyzmat ediş möhletini uzaldýar.

4. Durnukly işlemegi, pes ses we uzak dowamlylygy kepillendirmek üçin SKF we NSK podşipniklerini ulanyň.

5.Saft möhüri, 8000h syzmazlygy üpjün etmek üçin BURGMANN mehaniki ýa-da doldurgyç möhürini ulanyň.

6.Flanes standarty: talaplaryňyza görä GB, HG, DIN, ANSI standarty

Tehniki maglumatlar

Diametri DN 80-800 mm
Potensial 11600 metrden köp bolmaly däldir3/h
Baş 200 metrden köp bolmaly däldir
Suwuk temperatura 105 ºC çenli


Esasy bölekleriň sanawy

Bölümiň ady Material GB standarty
Nasos örtügi Demir guýuň
Süýümli demir
Döküm polat
Poslamaýan polat
HT 250
QT400-18
ZG230-450
we müşderileriň isleýşi ýaly
Impeller Bürünç
Demir guýuň
Bürünç / bürünç
Poslamaýan polat
ZCuSn10Pb1
Ht 250
ZCuZn16Si4
we müşderileriň isleýşi ýaly
Şah Uglerod polat
Poslamaýan polat
2Cr13
40Cr
nasos korpusynda möhür halkasy Bürünç
Demir guýuň
Bürünç
Poslamaýan polat
ZCuSn10Pb1
HT 250
ZCuZn16Si4
we müşderileriň isleýşi ýaly

Arza beriji

Şäher, gurluşyk, portlar

Himiýa senagaty, kagyz ýasamak, kagyz öndürmek pudagy

Magdançylyk we metallurgiýa

Fireangyn gözegçiligi

Daşky gurşawy goramak


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habarlaşmak üçin maglumatlar

  • Şanhaý Tongke Flow Technology Co., LTD
  • Habarlaşmak üçin şahsyýet: jenap Set Çan
  • Telefon: 86-21-59085698
  • Topar: 86-13817768896
  • WhatsAPP: 86-13817768896
  • Weçat: 86-13817768896
  • Skype ID: seth-chan
   • facebook
   • Linkedin
   • youtube
   • icon_twitter