Hindi suwy hindi galyndylary hindi energiýasy 2022 sergi we forum

5

Hoşgeldiňiz5-7-nji oktýabrHindi suwy |Hindi galyndylary |Indo Renergy 2022 sergi we forum@ Jakarta Konwensiýa Merkezi, Jakarta - Indoneziýa ŞANGHAI TONGKE FLOW TEXNOLOGY CO., LTDStend No.BA-10.

Sergi kategoriýasy

1. Gury özbaşdak nasos

9.5m beýik sorujy kellesi

Gury işleýän dalaşgär

Süýümli we ýarym gaty material

Çalt başla we bes et

2. performanceokary öndürijilik bahasy gatnaşygy dik turbinaly nasos
3. Ajaýyp dizaýn durnukly işleýän Axial Garyşyk akym suwasty nasosy
4. Ajaýyp öndürijilik we aňsat gurnama goşa sorujy bölüji korpus merkezden gaçyryş nasosy.
5. Fireangyn nasosy

POMPING çözgütleri bilen üpjün etmek

2500 gpm-a çenli kuwwatlylygy üçin keseligine modeller

5000 gpm kuwwatlylygy üçin dik modeller

1500 gpm-a çenli kuwwatlylyk üçin onlaýn modeller

Kuwwatlylygy 1500 gpm-a çenli ahyrky sorujy modeller

Elektrik hereketlendirijisini ýa-da dizel hereketlendirijisini esasy bölümleri we gaplanan ulgamlary sürüň

Has giňişleýin maglumat web sahypamyza ýüz tutuň ýa-da biziň bilen habarlaşyň.Sag boluň

参展 海报
NEW2
参展 海报
new4

Indowater 2022 Indoneziýa Suw arassalaýyş sergisi, Sergi wagty: 05-nji oktýabr - 2022-nji ýylyň 7-nji oktýabry, ýeri: Indoneziýa - Jakarta -Jl.BSD Grand Bulvard Raya No1, BSD City, 15339-Tangerang Sergi Merkezi, Guramaçy: Napindo, Sikl: Sergi meýdançasynyň 18 000 inedördül metre, sergä gelýänleriň sany 16 000, sergä gatnaşýanlaryň sany we sergi markalary 450-e ýeter.

Indowater, Indoneziýanyň dünýädäki iň uly we iň giňişleýin suw arassalaýyş we lagym arassalaýyş sergisidir, degişlilikde Jakartada we Surabaýada gezelenç edýär.

Indowater, 2018-nji ýylda Indoneziýanyň ikinji uly we iň uly senagat şäheri bolan Surabaýa gaýdyp geler, bu ýerde ähli ýurtlardan dünýä belli sergiler 5000-den gowrak hünärmen we hünärmen alyjylar bilen iň soňky suw we lagym arassalaýyş endiklerini ara alyp maslahatlaşar.

Indowater esasan suwy dolandyrmak we suw we lagym arassalamak endiklerine üns berýär.Indowater Indoneziýa Bütindünýä suw sergisi, soňky önümleri we başarnyklary görkezmek, Indoneziýanyň içerki suw we lagym meselelerini çözmek üçin halkara alyş-çalyş we hyzmatdaşlygy ösdürmek arkaly suw we lagym pudagynyň ösüşine kömek eder.


Iş wagty: 30-2022-nji sentýabr